Роль професора В. О. Плотнікова в становленні Одеської школи асимптотичних методів в задачах керування

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
Віктор Олександрович Плотніков відомий математик, засновник Одеської наукової школи з теорії асимптотичних методів дослідження задач оптимального керування і диференціальних рівнянь з багатозначною правою частиною. Його наукові результати заклали початок математичним дослідженням асимптотичних методів в теорії диференціальних включень в Росії,Білорусі, Болгарії, Польщі, Франції та США.
Опис
Ювілейна збірка наукових праць, присвячена 150-річчю Одеського національного університету імені І. І. Мечникова / – Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015. – 380 с.
Ключові слова
Плотніков, В. О., Одеський університет імені І. І. Мечникова, асимптотичні методи, задачі оптимального керування, диференціальні рівняння з багатозначною правою частиною
Бібліографічний опис
Ювілейна збірка наукових праць, присвячена 150-річчю Одеського національного університету імені І. І. Мечникова .- Одеса :, 2015
DOI
ORCID:
УДК