Вплив дефектів заміщення на електронну структуру епітаксіального графену

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Вуглець відіграє унікальну роль у природі. Здатність вуглецю формувати складні і різноманітні структури є основою для існування живих організмів. Навіть чисто вуглецевих сполук, крім широко поширених алмазу і графіту, існує дуже багато. Менш тридцяти років тому були виявлені такі алотропні модифікації вуглецю, як фулерени і нанотрубки, які відразу ж стали і залишаються досі одними з найпоширеніших об'єктів фізико-хімічних досліджень. До недавнього часу були відомі тільки тривимірні (алмаз, графіт), одномірні (нанотрубки) і нуль-мірні (фулерени) вуглецеві форми. Двовимірна алотропна модифікація вуглецю - так званий графен - являє собою моноатомний гексагональний шар вуглецю, який фактично є будівельним матеріалом для графіту, нанотрубок і фулеренових кульок. Незважаючи на те, що теоретичними методами його вдалося вивчити вже досить добре (більше того, вдало застосовувати отримані результати до нанотрубок і графіту), отримання цього матеріалу експериментально дуже довго представляло собою великі труднощі. Лише в 2004 році К. Новосьолову та А. Гейму вдалося отримати окремий шар графена методом механічного розщеплення, за вони були пагороджені Нобелівською премією вже в 2010 році.
Опис
Ключові слова
8.04020301 Фізика, графен, графеноподібні структури, епітаксіальні структури
Бібліографічний опис
Голованова, В. В. Вплив дефектів заміщення на електронну структуру епітаксіального графену = Effect of subsituation defects on electronic structure of epitaxial graphene : дипломна робота / В. В. Голованова ; наук. кер. В. М. Адамян ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Фіз. ф-т, Каф. теоретичної фізики та астрономії . – Одеса, 2017 . – 40 с.
DOI
ORCID:
УДК