Стародруки з астрономії у бібліотеці одеського математика і астронома Івана Тимченка

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Представлено огляд стародруків з астрономії та математики з книжкового зібрання професора Одеського (Новоросійського) університету Івана Тимченка (1863-1939). Наведено відомості про викладацьку та наукову діяльність одеського бібліофіла, долю власника та його колекції. Розглядається історія побутування окремих примірників видань XV-XVIII ст., що в різний час були в бібліотеках вчених – астрономів і математиків, а згодом надійшли до університетської бібліотеки у складі даного приватного зібрання.
Опис
Ключові слова
стародруки, історія астрономії та математики, приватні книжкові зібрання, провеніенціï
Бібліографічний опис
Українське небо 2. Студії над історією астрономії в Україні : збірник наукових праць / заг. ред. О. Петрука. – Львів: Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, 2016.
DOI
ORCID:
УДК