Бібліотека Рішельєвського ліцею (1817–1865)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Історія Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова починається від часів існування Рішельєвського ліцею. Заснування навчального закладу ліцейського типу в Одесі згідно указу російського імператора Олександра І від 2 (14) травня 1817 р. стало важливою подією в історії міста та всієї Південної України і зайвий раз підкреслило значення Одеси не тільки як торгового, але й культурного, освітнього та наукового центру Новоросійського краю тодішньої Російської імперії.
Опис
Ключові слова
Наукова бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, Рішельєвський ліцей, джерела формування бібліотеки, комплектування фонду та каталоги, структура та організація роботи
Бібліографічний опис
Два століття служіння книзі. Історія Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 1817–2017 : [монографія] / М. В. Алєксєєнко, М. О. Подрезова, О. В. Полевщикова, В. П. Пружина, В. В. Самодурова ; авт. передм. та наук. ред. І. М. Ко- валь ; відп. ред. М. О. Подрезова ; бібліогр. ред. О. С. Мурашко ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка. – Одеса : ОНУ, 2017. – 292 с.
DOI
ORCID:
УДК