Особливості алгоритмічно доцільного обчислення розв’язків комбінаторних задач

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Для низки добре відомих комбінаторних задач існують (або можуть бути отримані) розв’язки у вигляді формули з використанням факторіалів та інших швидко зростаючих функцій. Незважаючи на абсолютну математичну коректність таких розв’язків, безпосереднє їх кодування не є доцільним. Причиною є отримання великих або складно обчислювальних проміжних значень. У той же час спрощення формул не є можливим, через відсутність математичної символіки для запису формули у алгоритмічно доцільному вигляді. Таким чином виникає доволі складна задача алгоритмічно доцільного кодування комбінаторних формул.
Опис
Ключові слова
алгоритм, доцільне обчислення, комбінаторна задача
Бібліографічний опис
Інформатика, інформаційні системи та технології : тези доповід. 16-ї Всеукр. конф. студ. і молодих науковців, (Одеса, 24 квіт. 2020 р.). – Одеса, 2020.
DOI
ORCID:
УДК