Проблемы описания структуры предметных областей

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2000
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Б. и.
Анотація
Розглядаються сучасні проблеми і варіанти опису предметних областей та їх взаємодії з середовищем та системою управління. Наведені можливості динамичного розвитку баз даних як моделей предметних областей та місце метаданих в цих моделях.
The modern problems and variants of a subject domains' description are considered as well as their interaction with environment and control system. The databases' dynamic development opportunities as the subject domain models are shown. Position of metadata in these models is pointed out as well.
Опис
Труды Одесского политехнического университетa: Научный и производственно-практический сборник по техническим и естественным нaукaм. – Одессa, 2000.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Труды Одесского политехнического университетa: Научный и производственно-практический сборник по техническим и естественным нaукaм
DOI
ORCID:
УДК