Ринок праці, міграція та соціально-економічний розвиток Європейського Союзу та України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У навчально-методичному посібнику розглянуто теоретичні питання функціонування ринку праці і міграції робочої сили. Досліджено ситуацію на світовому ринку праці, а також проблеми сучасних ринків праці України та Європейського Союзу. Окрема увага приділена міграційним процесам сьогодення у країнах ЄС та в Україні. Навчально-методичний посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів І рівня освіти (бакалаврів) спеціальності 292 – “Міжнародні економічні відносини”, а також ІІ та ІІІ освітніх рівнів: магістрів та аспірантів; може бути корисним для менеджерів з персоналу, директорів з розвитку та всіх, хто цікавиться проблемами сучасного стану та розвитку ринку праці і міжнародної міграції.
Опис
Ключові слова
ринок праці, ринок праці країн Європейського Союзу, міжнародна міграція робочої сили, регулювання міграції в Україні, грошові перекази мігрантів
Бібліографічний опис
Цевух Ю. О. Ринок праці, міграція та соціально-економічний розвиток Європейського Союзу та України : навч.-метод. посіб. / Ю. О. Цевух. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2021. – 140 с.