Історія соціальної роботи

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Автори
Науковий керівник
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Методичні рекомендації містять основні теми з історії соціальної роботи. Розглядаються тенденції її розвитку від філантропічного періоду у найдавніші часи до її становлення як державної системи благодійності у сучасних формах і перетворення соціальної роботи на окрему галузь знань. Навчальне видання пропонує тематику практичних занять, методичні рекомендації до вивчення питань тем, контрольні питання до курсу і розраховане на здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 231 Соціальна робота факультету психології та соціальної роботи ОНУ імені І. І. Мечникова.
Опис
Електронні методичні рекомендації
Ключові слова
соціальна робота, етапи виникнення соціальної роботи, періодізація історії соціальної роботи, шляхи інтеграції соціальної роботи, системи соціального виховання в Україні, системи соціального захисту населення в Україні, професія соціального працівника, 231 Соціальна робота
Бібліографічний опис
Історія соціальної роботи [Електронний ресурс] : електрон. метод. рек. з курсу для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти спец. 231 Соц. робота / уклад.: Л. М. Дунаєва, О. І. Войтович. – Одеса, 2023. – 34 с. – 0,3 МБ.
DOI
ORCID:
УДК
364-78(091)(072)