Соціальна робота з жінками : методичні вказівки для самостійної роботи студентів очної форми навчання напряму підготовки 5.130102

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У сучасних умовах імперативом суспільного розвитку виступає соціальна справедливість, що передбачає дотримання прав людини і подолання всіх видів дискримінації, у тому числі і ґендерної, тобто ущемлення прав людей за ознакою статі. Соціальна робота з жінками набуває актуальності з кожним роком.
Опис
Ключові слова
соціальна робота, жінки
Бібліографічний опис
Гладченко С. В. Соціальна робота з жінками : метод. вказівки для самост. роботи студентів очн. форми навчання напряму підготовки 5.130102 / С. В. Гладченко. – Одеса : Коледж економіки та соц. роботи Одес. нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова, 2017 – 18 с.
DOI
ORCID:
УДК