Методичні рекомендації до практичних занять та самостійних робіт з навчальної дисципліни «Соціальна робота з особами девіантної поведінки» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спец. 231 Соціальна робота

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Методичні рекомендації допомагають при підготовці до відповідей на практичних заняттях, оформленні робіт при самостійному виконанні завдань, при підготовці до атестації. Увагу приділено формуванню професійної компетентності соціальних працівників у сфері соціальної роботи з особами з девіантною поведінкою. Розраховано для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота факультету психології та соціальної роботи ОНУ імені І.І. Мечникова.
Опис
Ключові слова
231 Соціальна робота, соціальна робота, особи девіантної поведінки
Бібліографічний опис
Варнава У. В. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійних робіт з навчальної дисципліни «Соціальна робота з особами девіантної поведінки» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спец. 231 Соціальна робота [Електронний ресурс] / У. В. Варнава. – Одеса, 2022. – 32 с.
DOI
ORCID:
УДК