Випускники Одеського (Новоросійського) університету. Енциклопедичний словник

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2005
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Одеський (Новоросійський) національний університет ім. І. І. Мечникова завжди готував і плекав кадри, здатні гідно зустріти сучасність і спрогнозувати прийдешність заради розвитку національної вищої школи, визначення пріоритетів, які б могли сприяти збагаченню інтелекту, культури і освіти народу України. Перший випуск енциклопедичного словника університету містить майже 500 славних імен його вихованців за всю історію ОНУ (1865-2005). Розрахований на істориків науки, науковців, студентів та тих, хто цікавиться історією університету.
Опис
Ключові слова
Одеський (Новоросійський) національний університет імені І. І. Мечникова, історія ОНУ, 1865-2005
Бібліографічний опис
Випускники Одеського (Новоросійського) університету : енцикл. словник / відп. ред.: В. А. Сминтина ; заст. відп. ред.: М. О. Подрезова ; упоряд. та бібліогр. ред.: М. О. Подрезова [та ін.] ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Наукова б-ка . – Одеса : Астропринт, 2005 . - Вип. 1 : . – 2005 . – 246 с.
DOI
ORCID:
УДК