Теоретико-методологічні аспекти дослідження соціально-партнерських відносин у суспільстві, що трансформується

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2004
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Виникнення і розвиток партнерських відносин зумовлені новими соціально-економічними та політичними реаліями, що з’явилися в Україні на початку 90-х років XX століття. Саме соціальне партнерство є тією цивілізованою формою суспільних відносин у соціально-трудовій сфері, яка забезпечує узгодженість і захист інтересів працівників і роботодавців за участю органів державної влади та місцевого самоврядування. Зміст терміна “соціальне партнерство” в науковій літературі є багатозначним. Одні дослідники розглядають його як метод регулювання соціально-трудових відносин, розв’язання спорів між працівниками і роботодавцями ; інші стверджують, що це один із найпоширеніших видів корпоративізму ; треті характеризують його як складне соціальне явище, суперечливий суспільний процес .
Опис
Ключові слова
соціально-партнерські відносини, суспільство, теоретико-методологічні аспекти дослідження, соціальне партнерство
Бібліографічний опис
Проблеми розвитку соціологічної теорії. Соціальні процеси в Україні: Всеукраїнська соціол. конф. (Київ , 21 травня 2004 р) .– Київ, 2004.
DOI
ORCID:
УДК