Вплив внутрішньої міграції на показники економічного розвитку України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Переміщення людей завжди виступали рушійною силою в соціально- політичному розвитку світу. Міграція, як процес переміщення населення на інші території або в інші країни, є складним глобальним, соціальним явищем, яке викликає все більший інтерес у науковців та представників органів державної влади. Актуальною для України проблемою стала не лише зовнішня міграція, але й стрімке зростання внутрішньої міграції.
Опис
Ключові слова
внутрішня міграція, економічний розвиток, показник, Україна
Бібліографічний опис
Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб'єктів господарювання: сучасний стан та перспективи : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 23-24 грудня 2016 року, м. Одеса / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Навч.-наук. ін-т інформ. та соц. технол. [та ін.] . – Одеса : Бондаренко М.О., 2016 . – 223 с.
DOI
ORCID:
УДК