ДОСТУПНІСТЬ СУДОВОГО ЗАХИСТУ В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Букаєв В.В.
Анотація
Судовою практикою на даний час вже остаточно встановлено, що витрати на вищеуказаних учасників процесу не є збитками. Так, у постанові Вищого господарського суду України від 16.02.2005 р. по справі № 274/3-2004 вказується: «Заявлена позивачем до стягнення грошова сума у розмірі 2 438 грн. 70 коп., витрачена ним у зв’язку з отриманням юридичних послуг від іншої особи безпосередньо, не може розглядатись як завдані йому (позивачу) відповідачем збитки, оскільки такі витрати не знаходяться у необхідному причинно-наслідковому зв’язку з фактом неналежного виконання відповідачем своїх зобов’язань за іншим договором. Висновки суду про те, що витрати позивача не мають обов’язкового характеру, не знаходяться у причинному зв’язку із збитками за основним позовом, слід вважати правильними та відповідними до вимог ст. 623 ЦК України»
Опис
"Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи",наук.-практ.конф.для викладачів,аспірантів та молодих вчених,(8;2013;Одеса). Матеріали..., 29-30 березня, 2013р. / "Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи",наук.-практ.конф.для викладачів,аспірантів та молодих вчених,(8;2013;Одеса) ; упоряд.: С. Г. Васильєв ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ . – Одеса.
Ключові слова
доступність судового захисту, конституційна гарантія
Бібліографічний опис
"Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи",наук.-практ.конф.для викладачів,аспірантів та молодих вчених,(8;2013;Одеса). Матеріали..., 29-30 березня, 2013р.