ДОСТУПНІСТЬ СУДОВОГО ЗАХИСТУ В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Букаєв В.В.
Анотація
Судовою практикою на даний час вже остаточно встановлено, що витрати на вищеуказаних учасників процесу не є збитками. Так, у постанові Вищого господарського суду України від 16.02.2005 р. по справі № 274/3-2004 вказується: «Заявлена позивачем до стягнення грошова сума у розмірі 2 438 грн. 70 коп., витрачена ним у зв’язку з отриманням юридичних послуг від іншої особи безпосередньо, не може розглядатись як завдані йому (позивачу) відповідачем збитки, оскільки такі витрати не знаходяться у необхідному причинно-наслідковому зв’язку з фактом неналежного виконання відповідачем своїх зобов’язань за іншим договором. Висновки суду про те, що витрати позивача не мають обов’язкового характеру, не знаходяться у причинному зв’язку із збитками за основним позовом, слід вважати правильними та відповідними до вимог ст. 623 ЦК України»
Опис
"Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи",наук.-практ.конф.для викладачів,аспірантів та молодих вчених,(8;2013;Одеса). Матеріали..., 29-30 березня, 2013р. / "Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи",наук.-практ.конф.для викладачів,аспірантів та молодих вчених,(8;2013;Одеса) ; упоряд.: С. Г. Васильєв ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ . – Одеса.
Ключові слова
доступність судового захисту, конституційна гарантія
Бібліографічний опис
"Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи",наук.-практ.конф.для викладачів,аспірантів та молодих вчених,(8;2013;Одеса). Матеріали..., 29-30 березня, 2013р.
DOI
ORCID:
УДК