Сенситометричні характеристики сенсора оптичного і рентгенівського зображень на основі неідеального гетероперехода

Анотація
Сенситометрія пов'язана з вивченням фотографічних властивостей фотоматеріалів, що володіють чутливістю до випромінювань видимої і прилягаючих до неї областей спектра,а також параметрів одержуваних на них фотографічних зображень.
Опис
Тези доповiдей, 17-22 червня 2007 р / Українська наукова конференцiя з фiзики напiвпровiдникiв (3; 2007; Одеса), НАН України , [та iн.] ; гол. ред.: Валентин Андрiйович Сминтина . – Одеса : Астропринт, 2007 .
Ключові слова
Бібліографічний опис
Українська наукова конференцiя з фiзики напiвпровiдникiв
DOI
ORCID:
УДК