Книжкові пам’ятки Наукової бібліотеки Одеського національного університету : путівник

Ескіз
Дата
2019
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Путівник представляє історичні фонди та колекції Наукової бібліотеки Одеського національного університету, знайомить з історією їх придбання та зберігання. Видання, присвячене 40-річчю відділу рідкісних книг та рукописів універси- тетської бібліотеки, розраховано на бібліофілів, студентів і викладачів історич- них, філологічних, мистецтвознавчих і книгознавчих спеціальностей та широке коло любителів книги.
Опис
Ключові слова
книжкові пам’ятки XV– XX ст., книжкові пам’ятки-колекції, фонд рідкісних та цінних книг, Наукова бібліотека Одеського національного університету імені І. І. Мечникова
Бібліографічний опис
Книжкові пам’ятки Наукової бібліотеки Одеського національного університету : путівник / упоряд.: М. В. Алєксєєнко, Г. В. Великодна, О. В. Полевщикова ; авт. передм. І. М. Коваль ; відп. ред. М. О. Подрезова ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка. – Одеса : ОНУ, 2019. – 178 с.
DOI
ORCID:
УДК