Бібліотека Одеського державного університету в період 1933–1991 рр.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У 1934 р., за рік після відкриття ОДУ, колишня ОЦНБ перейшла до його складу. Наукова і поновлена студентська бібліотеки мали окремі фонди, різний розклад роботи, але знаходилися під єдиним адміністративним керівництвом. Фонд Наукової бібліотеки складав 1 300 000 од., студентської – 60 000 од. Штат бібліотеки – 19 чоловік.
Опис
Ключові слова
бібліотека у довоєнний період (1933–1941), воєнні роки (1941–1945), Наукова бібліотека Одеського державного університету імені І. І. Мечникова
Бібліографічний опис
Два століття служіння книзі. Історія Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 1817–2017 : [монографія] / М. В. Алєксєєнко, М. О. Подрезова, О. В. Полевщикова, В. П. Пружина, В. В. Самодурова ; авт. передм. та наук. ред. І. М. Ко- валь ; відп. ред. М. О. Подрезова ; бібліогр. ред. О. С. Мурашко ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка. – Одеса : ОНУ, 2017. – 292 с.
DOI
ORCID:
УДК