Значення місця вчинення кримінального правопорушення для диференціації кримінальної відповідальності та застосування кримінального закону

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Основним завданням будь-якої науки є постійний пошук найбільш ефективних шляхів вирішення притаманних їй задач. Не становить винятку і кримінально-правова наука, яка, головно, спрямована на винайдення шляхів створення дієвого нормативного підґрунтя для захисту особи та суспільства від злочинних посягань та забезпечення правильності застосування кримінального законодавства. Саме кримінально-правова наука повинна запропонувати законодавцю ефективні нормативні моделі.
Опис
Ключові слова
кримінальне правопорушення, кримінальний закон, кримінальна відповідальність
Бібліографічний опис
Актуальні проблеми кримінального права, кримінального процесу і криміналістики: теорія та сучасна практика : монографія / О. А. Чуваков, Т. О. Павлова, Б. М. Орловський [та ін.] ; за ред. д.ю.н, проф. О. А. Чувакова. – Одеса : Фенікс, 2022.