Проблеми вибору програмного забезпечення для бухгалтерського обліку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Будь-яке сучасне підприємство потребує автоматизації обліку. Це супроводжується зменшенням витрат, економією часу, та швидким і своєчасним прийняттям управлінських рішень. При ефективному обліку значно підвищиться повнота і динамічність облікової інформації. Це обумовлює необхідність її автоматизації, та призводить до збільшення ефективності виробництва. На сучасному ринку програмного забезпечення існує багато продуктів для автоматизації обліку та управління. Тому перед підприємством постає питання обрати саме той продукт котрий задовольнить індивідуальні потреби та вимоги.
Опис
Ключові слова
бухгалтерський облік, програмне забезпечення, автоматизація, проблема вибору
Бібліографічний опис
Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання: сучасний стан та перспективи: зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 грудня 2015 року м. Одеса / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІІПО, Каф. економіки та моделювання ринкових відносин ; гол. редкол. Т. О. Журавльова. – Одеса: Бондаренко М.О., 2015.
DOI
ORCID:
УДК