Адаптивний метод скінченних елементів для краєвої задачі в нерегулярній області

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Метод конечных элементов давно завоевал всеобщее признание как эффективный метод решения самых разнообразных задач математической физики и техники. Особенно широко метод конечных элементов используется для решения краевых задач для эллиптических уравнений. Метод конечных элементов постоянно развивается. Одно из направлений развития метода — построение адаптивных схем метода конечных элементов. Адаптивные схемы метода конечных элементов основываются на апостериорных оценках для конечноэлементных решений, т.е. на контроле точности построенных приближенных решений.
Опис
Ключові слова
8.04030101 Прикладна математика, краевая задача, адаптивный метод, апостериорные оценки погрешности
Бібліографічний опис
Скляніченко, С. І. Адаптивний метод скінченних елементів для краєвої задачі в нерегулярній області = Adaptive finite element method for a boundary value problem on an irregular domain : дипломна робота магістра / С. І. Скляніченко; наук. кер. В. В. Вербіцький; ОНУ ім. І. І. Мечникова, ІМЕМ, Каф. оптимального керування та економічної кібернетики. – Одеса, 2016. – 47 с.
DOI
ORCID:
УДК