Українська мова за пофесійним спрямуванням. - Ч.1

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Сьогодення спонукає не тільки до переосмислення фундаментальних складових національної системи освіти: навчально-виховних та наукових методичних засад, а й до оновлення сутності навчання, що є визначальним у реформуванні освіти в Україні й передбачає приведення його у відповідність до сучасних потреб суспільства.
Опис
Ключові слова
право, українська мова за пофесійним спрямуванням
Бібліографічний опис
Труба Г. М. Українська мова за пофесійним спрямуванням: Методичні матеріали та навчальні завдання до курсу. – Одеса, 2017.- Т. 1 – 23 с .
DOI
ORCID:
УДК