Окремі питання розмежування категорій «злиття» та «приєднання» при реорганізації юридичних осіб

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У чинному законодавстві України однозначне визначення реорганізації відсутнє, але під нею законодавець розуміє як один із способів припинення юридичної особи з переходом всіх прав та обов’язків до правонаступника [1, ч. 1, ст. 104], так і один із способів утворення нової юридичної особи [1, ч. 1, ст. 56]. Зокрема юридична особа припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. У разі реорганізації юридичних осіб майно, права та обов’язки переходять до правонаступників [1, ч. 1, ст. 104]. Як бачимо, злиття та приєднання є одними зі способів реорганізації юридичної особи, у цих процесах мають брати участь мінімум дві юридичні особи.
Опис
Ключові слова
злиття, приєднання, реорганізація юридичних осіб, правонаступник, правонаступництво
Бібліографічний опис
Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам’яті Є.В. Васьковського : матеріали Міжн. наук.-практ. конференції (Одеса, 26 травня 2017 р.) / упоряд. і відповід. ред. І.С. Канзафарова ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; економ.-прав. ф-т. – Одеса: Астопринт, 2017.
DOI
ORCID:
УДК