Залежність синтезу протимікробних речовин бактеріями роду Bacillus, виділених з Чорного моря, за умов сумісного культивування

Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
Анотація
Роботу присвячено визначенню впливу сумісного культивування, зокрема із Staphylocoсcus aureus АТСС 25923 та Escherichia coli АТCC 25922, на утворення протимікробних сполук окремими видами бацил, виділених з Чорного моря. Сумісне культивування досліджуваних представників роду Bacillus із S. aureus АТСС 25923 або E. coli АТСС 25922 спричинило синхронізацію їх розвитку: питома швидкості росту, час подвоєння біомаси та тривалість лаг-фази виявились схожими для всіх штамів бацил. Біологічно активні речовини, що утворювались досліджуваними штамами бацил, під час сумісного культивування виявилились більш активними щодо культури S. aureus АТСС 25923, ніж E. coli АТСС 25922.
The work is devoted to determining the effect of co-cultivation, in particular with Staphylococсus aureus ATCC 25923 and Escherichia coli АТCC 25922, on the formation of antimicrobial compounds by certain Bacillus species isolated from the Black Sea. Co-cultivation of the studied Bacillus genus representatives with S. aureus ATCC 25923 or E. coli ATCC 25922 resulted in synchronization of their devel-opment: specific growth rate, biomass doubling time and lag phase duration were similar for all Bacillus strains. The biologically active substances produced by the studied Bacillus strains during co-cultivation were more active against S. aureus ATCC 25923 than E. coli ATCC 25922.
Опис
Ключові слова
162 біотехнології та біоінженерія, антагонізм, протимікробна активність, спільне культивування, бацили
Бібліографічний опис
Тітенко, Д. В. Залежність синтезу протимікробних речовин бактеріями роду Bacillus, виділених з Чорного моря, за умов сумісного культивування = The dependence of antimicrobial substance synthesis by Bacillus genus bacteria, that were isolated from Black Sea at co-cultivation : дипломна робота бакалавра / Д. В. Тітенко. – Одеса, 2023. – 41 с.
DOI
ORCID:
УДК