Чорноземи масивів зрошення Одещини

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Висвітлено матеріали багаторічного дослідження ґрунтоутворювальних процесів у чорноземах масивів зрошення Одещини як в умовах зрошення дощуванням, затопленням під культуру рису та краплинного способу поливу, так і припинення зрошення в останні 20 років та постіригаційної еволюції ландшафтів і ґрунтів. Наведено оцінку сучасного агромеліоративного стану ґрунтів і земель масивів зрошення та тенденції їх сучасної еволюції. Обґрунтовано систему заходів з управління ґрунтово-меліоративною ситуацією, охорони, раціонального використання та підвищення родючості чорноземів масивів зрошення. Для фахівців сільського і водного господарства, науковців і студентів.
Опис
Ключові слова
Загальна характеристика природних умов і ґрунтів одеської області, їх агроіригаційна оцінка та освоєність, Історія та сучасний стан зрошення в області, Методи, об’єкти та методика досліджень, Джерела та іригаційна оцінка зрошувальних вод, Основні результати дослідження показників стану чорноземів масивів зрошення та тенденцій їх сучасної зміни, Оцінка агромеліоративного стану чорноземів масивів зрошення, Чорноземи в умовах краплинного зрошення, Раціональне використання чорноземів масивів зрошення області та підвищення їх родючості
Бібліографічний опис
Чорноземи масивів зрошення Одещини / Я. М. Біланчин [та ін.]; за наук. ред.: Є. Н. Красєха, Я. М. Біланчин; ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016. – 193 с.
DOI
ORCID:
УДК
URI