Міфоцентризм буття і культури

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Для сучасного етапу становлення цивілізації характерними є стрімкі зміни культурних, ціннісних основ життя. На наш погляд, це є закономірним етапом розгортання творчого потенціалу особистості та спільноти, який ще не будучи позначений науковими засобами, оприявнюється в міфологічних формах у процесі етнокультурної міфотворчості суб’єкта. У всьому різноманітті проявів перехідного стану необхідно виявити найбільш важливі або сенсоутворювальні фактори, що визначають напрям культурно-історичного розвитку. Роль моделі, яка пояснює поведінку особистості і суспільства в різні історичні моменти, була зазначена ще Е. Еріксоном (1975). У пошуку системо- й сенсопокладальних факторів актуального історичного моменту й, відповідно, означуючи парадигму («зразок») його осмислювання й переживання, наголосимо на її пояснювальній та прогностичній валідності щодо життєздійснення окремої особистості та етнічної спільноти як суб’єктів. На наш погляд, цьому критерію відповідає парадигма етнокультурної міфотворчості в соціальній психології.
Опис
Ключові слова
міфоцентризм, культурно-історичний розвиток, поведінка особистості, поведінка суспільства, соціальна психологія
Бібліографічний опис
Історична психологія та мультикультурність : зб. ст. II Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. "Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки" 5 лютого-5 березня 2015 р. : до 150-тої річниці Одеського нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова : присвяч. світлій пам’яті засновника іст. психол. в Україні проф. І. Г. Білявського / ОНУ ім. І.І. Мечникова [та ін.] ; заг. ред.: О. В. Яремчук . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015 . – 663 с.
DOI
ORCID:
УДК