Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Теорія соціальної роботи» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота

Ескіз недоступний
Дата
2021
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Методичні рекомендації з курсу «Теорія соціальної роботи» розроблені на кафедрі соціальної роботи факультету психології та соціальної роботи ОНУ імені І. І. Мечникова на основі освітньо-професійної програми підготовки здобувачів першого (освітньо-кваліфікаційного) рівня вищої освіти відповідно до навчального плану для спеціальності 231 Соціальна робота. Згідно з навчальним планом «Теорія соціальної роботи» є нормативною дисципліною циклу професійної підготовки. На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 годин, що становить 6 кредитів ЄКТС.
Опис
Ключові слова
соціальна робота, основа, практика, теорія, причинно-наслідкові зв'язки, соціальна подія, явище, 231 Соціальна робота
Бібліографічний опис
Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Теорія соціальної роботи» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота / У. В. Варнава. – Одеса : Калібрі, 2021. – 26 с.
DOI
ORCID:
УДК