Порівняння методів побудови дерев рішень в обробці великих масивів даних

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Розглядається застосування дерев рішень в задачах прогнозування при обробці великих масивів даних. Метою роботи є дослідження алгоритмів дерев рішень в задачі прогнозування. Серед алгоритмів побудови дерев рішень були обрані ID3, С4.5 та CART. Прикладом використання дерев рішень, який розглядається в роботі, є діагностика наявності серцево-судинних захворювань. Також з метою подолання недоліків дерев рішень був використаний ліс рішень.
Опис
Ключові слова
інтелектуальний аналіз даних, дерево рішень, ліс рішень, класифікація, медицина
Бібліографічний опис
Інформатика, інформаційні системи та технології : тези доповід. 16-ї Всеукр. конф. студ. і молодих науковців, (Одеса, 24 квіт. 2020 р.). – Одеса, 2020.
DOI
ORCID:
УДК