Наближення другого порядку для простора Ейнштейна V4

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В дипломной работе для пространства Эйнштейна V4, реализующего стационарное цилиндрически-симметрическое поле и допускающего группу движений G5 , построено ассоциированное пространство 2-го порядка V4 , которое реализует для исходного V4 приближение 2-го порядка.
Опис
Ключові слова
8.04020101 Математика, пространство, цилиндрически-симметрическое поле, исходные положения
Бібліографічний опис
Тодорова, К. П. Наближення другого порядку для простора Ейнштейна V4 = Approximation of the srcond order for Einstein's space V4 : дипломна робота магістра / К. П. Тодорова; наук. кер. С. М. Покась; ОНУ ім. І. І. Мечникова, ІМЕМ, Каф. геометрії та топології. – Одеса, 2016. – 36 с.
DOI
ORCID:
УДК