ОПТИКО-ЛОКАЦІЙНИЙ ДАТЧИК ДИМУ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Взаємодія оптичного випромінювання з димовим аерозолем складається з поглинання і розсіювання. Вимірювання поглинання випромінювання, згідно закону Бугера-Ламберта, вимагає протяжного каналу між випромінювачем і приймачем. Розсіювання випромінювання на малих частках відповідно до теорії Релея характеризується сильною концентрацією в напрямку вперед і менш значною інтенсивностю розсіювання в зворотному напрямку. Це обґрунтовує пріоритетність вимірювання релеєвського розсіювання при малих відстанях між випромінювачем і приймачем.
Опис
"Дисперсные системы",XXV междн.науч.конф. материалы,17-21 сентября 2012 г.-Одесса,2012
Ключові слова
датчик, оптіко-локанічний
Бібліографічний опис
"Дисперсные системы" XXV междн.науч.конф.Материалы конференции
DOI
ORCID:
УДК