Синтез сидерофорів бактеріями, ізольованими з мідій Чорного моря

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
Анотація
Розроблено базову технологічну схему виробництва сидерофорів морськими бактеріями. Встановлено, що у монокультурах штами Pseudomonas синтезують у 1,7-3,1 рази більше сидерофорів ніж штами Bacillus. Показано, що вміст сидерофорів у ко-культурах є більшим у порівнянні з монокультурами. Найбільш ефективними виявилися консорціуми (B. subtilis МС3 + P. aeruginosa М1) та (B. subtilis МС3 + P. aeruginosa М4). Встановлено, що реальний вміст сидерофорів у ко-культурах значно перевищує розрахунковий: на 40-100%.
A basic technological scheme for the production of siderophores by marine bacteria has been developed. It was established that in monocultures Pseudomonas strains synthesize 1.7-3.1 times more siderophores than Bacillus strains. It is shown that the content of siderophores in co-cultures is higher compared to monocultures. The consortia (B. subtilis MC3 + P. aeruginosa M1) and (B. subtilis MC3 + P. aeruginosa M4) were the most effective. It was established that the actual content of siderophores in co-cultures significantly exceeds the estimated content: by 40-100%.
Опис
Ключові слова
162 біотехнології та біоінженерія, сидерофори, морські бактерії, Pseudomonas, bacillus
Бібліографічний опис
Мартиненко, С. А. Синтез сидерофорів бактеріями, ізольованими з мідій Чорного моря = Synthesis of siderophores by bacteria isolated from Black Sea mussels : дипломна робота бакалавра / С. А. Мартиненко. – Одеса, 2023. – 46 с.
DOI
ORCID:
УДК