Моделювання бізнес процесів страхової компанії

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Мета і задачі дослідження. Метою роботи є аналіз основних бізнес процесів страхових компаній на прикладі ПАТ «ЮПІТЕР СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ВІЄННА 1НШУРАНС ГРУП», розробка і обґрунтування пропозицій, рекомендацій щодо вдосконалення організації діяльності страхової компанії як суб’єкту економіки країни в цілому.
Опис
Ключові слова
6.030502 Економічна кібернетика, страхова компанія, моделювання, бізнес процеси
Бібліографічний опис
Опря, Г. О. Моделювання бізнес процесів страхової компанії : дипломна робота бакалавра / Г. О. Опря; наук. кер. Т. О. Журавльова; ОНУ ім. І. І. Мечникова, ННІІСТ, Каф. екон. кібернетики та інформац. технологій. – Одеса, 2016. – 68 с.
DOI
ORCID:
УДК