Соціологія

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Олді Плюс
Анотація
В методичних рекомендаціях зроблено акцент на засвоєнні категоріального апарату та основних соціологічних теорій та вчень, що можуть допомогти як в роботі майбутнього працівника соціальної сфери, так і в повсякденному житті сучасної молодої людини, громадянина. Розраховано на здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота.
Опис
Ключові слова
соціологія, основи соціологічної культури, соціологічне мислення, соціальна робота, соціологічна наука, соціологічні теорії та концепції, уявлення про суспільство, соціальні зміни суспільства, 231 Соціальна робота
Бібліографічний опис
Соціологія : метод. рек. до практ. занять та самост. роботи для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти спец. 231 Соц. робота / уклад.: С. В. Романенко. – Одеса : Олді+, 2023. – 28 с.