Стародруки з астрономії у бібліотеці Одесбкого математика і астронома Івана Тимченка

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
НАН України
Анотація
Представлено огляд стародруків з астрономії та математики з книжкового зібрання професора Одеського (Новоросійського) університету Івана Тимченка (1863-1939). Наведено відомості про викладацьку та наукову діяльність одеського бібліофіла, долю власника та його колекції. Розглядається історія побутування окремих примірників видань ХІ-ХІІІ ст.. що в різний час були в бібліотеках вчених — астрономів і математиків, а згодом надійшли до університетської бібліотеки у складі даного приватного зібрання.
Опис
Ключові слова
стародруки, історія астрономії та математики, приватні книжкові зібрання, провеніенції
Бібліографічний опис
Українське небо 2 : студії над історією астрономії в Україні : зб. наук. праць / Т. Артеменко [та ін.] ; І. П. Крип'якевич ; упоряд. та заг. ред. О. Л. Петрук ; НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача . – Львів : Плаксій М. Д., 2016 . – 669 с.
DOI
ORCID:
УДК