Бібліотека в період реформування вищої освіти (1920–1933)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У 1919 р., у період «другого» встановлення радянської влади в Одесі, згідно з постановою Ради комісарів вищих навчальних закладів м. Одеси, всі вищі навчальні заклади міста почали об’єднуватися в один загальний полі факультетний університет. Бібліотеці Новоросійського університету судилося стати складовою бібліотеки всіх вищих шкіл м. Одеси. Реформа передбачала повну реорганізацію бібліотеки. Але чергова зміна влади у серпні 1919 р. перервала процес злиття ВНЗ у місті.
Опис
Ключові слова
Головна бібліотека вищої школи м. Одеси (1920–1923), Центральна наукова бібліотека м. Одеси (1924–1930), Одеська державна наукова бібліотека (1930–1933)
Бібліографічний опис
Два століття служіння книзі. Історія Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 1817–2017 : [монографія] / М. В. Алєксєєнко, М. О. Подрезова, О. В. Полевщикова, В. П. Пружина, В. В. Самодурова ; авт. передм. та наук. ред. І. М. Ко- валь ; відп. ред. М. О. Подрезова ; бібліогр. ред. О. С. Мурашко ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка. – Одеса : ОНУ, 2017. – 292 с.
DOI
ORCID:
УДК