Біологічна хімія. Частина I: Метод. вказівки до лабораторних робіт

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
До методичних вказівок для проведення лабораторних робіт з курсу «Біологічна хімія» (І частина) внесений перелік практичних навичок, якими студенти мають оволодіти під час лабораторного заняття; є контрольні питання і завдання за програмою «Біологічна хімія» (для здобувачів вищої освіти спеціальності 226 «Фармація. Промислова фармація.»).
Опис
Ключові слова
методичні вказівки, хімія, біологічна хімія
Бібліографічний опис
Устянська О. В. Біологічна хімія. Частина I: Метод. вказівки до лабораторних робіт / О. В. Устянська, Л. В. Еберле. – Одеса : Одес. нац. ун-т імені І. І. Мечникова, 2022. – 92 с.