АКУСТОЕЛЕКТРОННІ СЕНСОРИ ФІЗИЧНИХ ВЕЛИЧИН НА ПОВЕРХНЕВИХ АКУСТИЧНИХ ХВИЛЯХ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2008
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
Одним із основних функціональних і конструктивних елементів акустоелектронних пристроїв є перетворювач сигналів. Цей факт дає підстави вважати акустоелектроніку великою мірою спорідненим до сенсоріки науково-технічним напрямом і досліджувати можливість використання досягнень акустоелектроніки для створення досконалих сенсорів різного призначення.
Опис
3-я Міжнародна науково-технічна конференція. Сенсорна елетроніка і мікросистемні технології (СЕМСТ-3). Україна, Одеса, 2-6 червня 2008р.: Тези доповідей. - Одеса: Астропринт, 2008.- 400с.
Ключові слова
сенсор, акустоелектроніка, поверхневі акустичні хвилі (ПАХ)
Бібліографічний опис
3-я Міжнародна науково-технічна конференція. Сенсорна елетроніка і мікросистемні технології (СЕМСТ-3). Україна, Одеса, 2-6 червня 2008 р.
DOI
ORCID:
УДК