Ксенобіохімія

Анотація
У методичних рекомендаціях наводиться план семінарських занять, теми та рекомендації до виконання самостійної роботи та перелік контрольних питань. Розраховано для здобувачів другого (магістерського) рівня навчання (денна та заочна форма) спеціальності 091 «Біологія» та 162 «Біотехнології та біоінженерія», при вивченні дисципліни «Ксенобіохімія».
Опис
Ключові слова
методичні рекомендації, біохімія, ксенобіохімія
Бібліографічний опис
Чернадчук С. С. Ксенобіохімія: методичні рекомендації до семінарських занять та самостійної роботи (для студентів біологічного факультету денної та заочної форм навчання) [електронний ресурс] / С. С. Чернадчук, О. К. Будняк, А. В. Сорокін. – Одеса, 2022. – 26 с.
DOI
ORCID:
УДК