Символіка покривання голови нареченої у весільному обряді у світлі етнолінгвістичного дослідження

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті розглядаються актуальні проблеми етнолінгвістики, що пов'язані з вивченням національної символіки на матеріалі сімейних обрядів і обрядових пісень. У дослідженні ми користувалися архетипним методом, при якому враховуються особливості міфологічної свідомості та світосприйняття нашими предками. Обрядова символіка характеризується синкретизмом. Теорію застосовано для аналізу лексеми "невіста"в етнолінгвістичному аспекті.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Весільна обрядовість у часі і просторі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. "Одеські етнографічні читання" / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т [та ін.]; наук. ред. В. Г. Кушнір. – Одеса : Одеська міська друкарня (КП ОМД), 2010.
DOI
ORCID:
УДК