Понятие языковой личности и направления ее изучения

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Статья посвящена истории и современным направлениям исследования концепта и термина «языковая личность».
Статтю присвячено історії та сучасним напрямкам вивчення концепту і терміна «мовна особистість».
The article analyzes the history and contemporary directions of researching the concept «homo lingualis».
Опис
Ключові слова
языковая личность, картина мира, индивидуальное и коллективное сознание, мовна особистість картина світу, індивідуальна та колективна свідомість, homo lingualis, picture of the world, individual and collective mind
Бібліографічний опис
Записки з романо-германської філології = Writings in Romance-Germanic Philology
DOI
ORCID:
УДК