Вимоги до оформлення судових рішень

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Згідно з статтею 129-1 Конституції України суд реалізує свою владу шляхом ухвалення обов’язкового судового рішення іменем України. Отже, єдиним легітимним актом здійснення правосуддя є судове рішення, у вигляді вироку та ухвали, а якісне судове рішення – основний показник якісного правосуддя. Саме тому існують законодавчі вимоги щодо змісту та форми судових рішень, які постійно удосконалюються та узагальнюються, а недотримання яких тягне за собою скасування рішення або зміну його вищестоящим судом.
Опис
Ключові слова
вимога, оформлення, судове рішення
Бібліографічний опис
Правовий вимір конституційної та кримінальної юрисдикції в Україні та світі. Другі юридичні читання : мат. Всеукраїнської дистанційної наук. конф. (26 квітня 2019 року, м. Одеса). – Одеса : Фенікс, 2019.
DOI
ORCID:
УДК