Діяльність британського контингенту на Кавказі та Сочинський конфлікт (листопад 1918 р. - червень 1919 р.)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
Аналізується діяльність британських військових підрозділів на Кавказі в листопаді 1918 р – червні 1919 р. На основі ряду матеріалів з’ясовується роль Великої Британії у вирішенні конфлікту між російським збройним антибільшовицьким рухом та урядом Грузії з приводу належності Сочинського округу.
Анализируется деятельность британских военных подразделений на Кавказе в ноябре 1918 – июне 1919 г. На основе ряда материалов выясняется роль Великобритании в разрешении конфликта между российским вооруженным антибольшевистским движением и правительством Грузии по поводу принадлежности Сочинского округа.
Activity of the British military of divisions in the Caucasus in November 1918 - June, 1919 is analyzed. On the basis of a number of materials the role of Great Britain in a resolution of conflict between the Russian armed anti-Bolshevist movement and the government of Georgia concerning accessory of the Sochi district becomes clear.
Опис
Записки iсторичного факультету. - Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2012.
Ключові слова
Велика Британія, Кавказ, Сочинський округ, військовий контингент, Великобритания, Сочинский округ, военный контингент, Great Britain, Caucasus, Sochi district, military contingent
Бібліографічний опис
Записки історичного факультету
DOI
ORCID:
УДК