Лексико-семантичний та асоціативний аспекти глютонімів (на матеріалі говірок смт Арбузинка і Костянтинівка Арбузинського р-ну Миколаївської області)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Актуальність обраної теми полягає в тому, що лексика на позначення страв і напоїв є невід’ємним складником мовної картини світу. Важливим завданням сучасного мовознавства залишається дослідження говіркової лексики, яка відтворює архетипні уявлення нації, нашарування культур та епох, зміни в побуті народу.
Опис
Ключові слова
035 філологія, 035.01 українська мова та література, магістр, глютоніми, говірки, страви, говірки Арбузинського району, асоціативний експеримент
Бібліографічний опис
Андронатій, А. Е. Лексико-семантичний та асоціативний аспекти глютонімів (на матеріалі говірок смт Арбузинка і Костянтинівка Арбузинського р-ну Миколаївської області) = Lexical-semantic and associative aspects of glutonyms (based on the dialects of Arbuzynka and Kostiantynivna villages of Arbuzynskyi district, Mykolaiv region) : кваліфікаційна робота магістра / А. Е. Андронатій. – Одеса, 2023. – 125 с.
DOI
ORCID:
УДК