Розробка архітектури програмного забезпечення для побудови та застосування мереж Байєса на мобільних пристроях

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У сучасному світі розвиток інформаційних технологій дозволяє отримувати значно більшу кількість інформації про зовнішнє оточення від спеціалізованих пристроїв. У тому числі можливості мобільних пристроїв поступово збільшуються, і завдяки різноманітним сенсорним приладам все більше інформації стає можливою для обробки на мобільних системах. Наприклад, вже розроблені й доступні програми, які дозволяють відслідковувати фази сну, завдяки сенсорам руху, звука, та визначати у який час людині краще прокинутися. У сучасних мобільних телефонах наявні десятки сенсорів, навіть вологості, магнітних полів, або радіації. Це дозволяє накопичувати на мобільних пристроях значну кількість інформації. Однак ця інформація не може бути використана без належної обробки за допомогою спеціального програмного забезпечення . Для втілення такого програмного забезпечення використовуються методі інтелектуального аналізу даних (ІАД).
Опис
Ключові слова
8.05010201 Комп’ютерні системи та мережі, мережі Байєса, мобільні пристрої, програмне забезпечення
Бібліографічний опис
Таран, Є. Ю. Розробка архітектури програмного забеспечення для побудови та застосування мереж Байєса на мобільних пристроях = Разработка архитектуры программного обеспечения для построения и использования сетей байеса на мобильных устройствах = Development of software architecture for the Bayesian networks building and applying on the mobile devices : дипломна робота магістра / Є. Ю. Таран; наук. кер. В. Г. Пенко; ОНУ ім. І. І. Мечникова, ІМЕМ, Каф. мат. забезпечення комп'ютер. систем. – Одеса, 2016. – 65 с.
DOI
ORCID:
УДК