Етика та деонтологія у фармації

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Автори
Науковий керівник
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Методичний посібник призначено для організації та забезпечення самостійної, а також аудиторної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» при опануванні дисципліни Етика та деонтологія у фармації.
Опис
Електронний методичний посібник
Ключові слова
фармацевтична етика, морально-етичні норми поведінки, морально-етична підготовка фармацевтів, культура фармацевтичного бізнесу в Україні, фармацевтична деонтологія, деонтологічні принципи та норми в галузі фармації, 226 Фармація, промислова фармація
Бібліографічний опис
Етика та деонтологія у фармації [Електронний ресурс] : електрон. метод. посіб. з організації аудитор. та самост. роботи здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти за спец. 226 «Фармація, пром. фармація» / уклад.: Ю. О. Мартинюк. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. – 56 с. – 1 МБ.
DOI
ORCID:
УДК
17+614.253]:615.1(072)