Сучасні шляхи автоматизації обліку праці та її оплати на підприємстві

Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В умовах відсутності стабільності на економічних ринках та великої кількості змін у чинному законодавстві, відбувається трансформація системи оплати праці, що здійснюється під впливом сучасних технологій та впливає на трудову діяльність конкретних працівників та на ефективність діяльності окремих підрозділів.
Опис
Ключові слова
оплати праці, облік праці, трудова діяльність, автоматизація обліку
Бібліографічний опис
Збірник тез доповідей студентів, аспірантів та з добувачів-учасників 74-ї звітної конференції Одеського національного університет у імені І. І. Мечникова. Секція економічних і правових наук (Одеса, 25–27 квітня 2018 р.). – Одеса: Фенікс, 2018.