Стимуляція росту рослин морськими бактеріями роду Bacillus

Ескіз недоступний
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
Анотація
Досліджено вплив морських бактерій штамів Bacillus subtilis 202, B. subtilis 211 та B. subtilis 251 на стимуляцію росту рослин сої (Glycine max Moench). Отримані результати показали, що бактерії роду Bacillus можуть стимулювати ріст коренів, посилювати розгалуження коренів та тим самим підвищувати ефективність засвоєння поживних речовин. Найбільше на кореневу систему вплинув штам B.subtilis 211, відсоткове збільшення складає 14,6% порівняно з негативним контролем. B.subtilis 202 збільшує показник довжини коріння на 12%. Штами B.subtilis 202 та B.subtilis 211 викликали значне збільшення маси коріння сої. Відсоток зростання складає 51% та 102% відповідно.
The stimulation of soybean (Glycine max Moench) growth by marine bacteria of strains B. subtilis 202, B. subtilis 211 та B. subtilis 251 was investigated. The results showed that Bacillus bacteria can stimulate root elongation, increase root branching and increase the efficiency of nutrient absorption. All B.subtilis strains used in this work stimulated root elongation. The strain B.subtilis 211 affected this indicator the most. The percentage increase is 14.6%. B.subtilis 202 increases root length by 12%. Strains B.subtilis 202 and B.subtilis 211 caused a significant increase in soybean root weight. The percentage of growth is 51% and 102%, respectively.
Опис
Ключові слова
162 біотехнології та біоінженерія, штами, соя, фітостимуляція, морські бактерії
Бібліографічний опис
Шандрик, К. В. Стимуляція росту рослин морськими бактеріями роду Bacillus = Stimulation of plant growth by marine bacteria of the genus Bacillus : дипломна робота бакалавра / К. В. Шандрик. – Одеса, 2023. – 34 с.
DOI
ORCID:
УДК