Organisation of the Bar in Western Ukraine in the second half of ХІХ and early XX centuries

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
The article is dedicated to the legal aspects and the role of bar associations as entities responsible for bar administration in the Western Ukrainian territories in the second half of the XIX and early XX centuries. Paper analyses how the bar was established, its organizational structure, and the unique features of lawyers and their respective bar associations’ functions.
Стаття присвячена дослідженню організаційно-правових основ становлення та діяльності адвокатських палат як органів адвокатського управління в Галичині у складі Австрії та Австро-Угорщини. Розкрито її місце та роль у державно-політичній системі. Виявлено переваги, недоліки та особливості їх функціонування, зумовлені специфікою системи державного управління Галичиною. Визначено, що формування адвокатського управління на західноукраїнських землях у цей період проходило під впливом загальноавстрійської організації адвокатури, для якої характерним було висунення до адвокатури підвищених вимог, починаючи з установлення диференційованих і високих цензів щодо вступу до адвокатури та завершуючи приписами щодо надання правової допомоги. Правове регулювання адвокатської діяльності цього періоду здійснюється Тимчасовим положенням про адвокатуру від 16 серпня 1849 р., Положенням про адвокатуру від 6 липня 1868 р., а також статутами кожної адвокатської палати. До компетенції палат належали: вибори голови палати, затвердження постійних комісій, розгляд апеляції стосовно тимчасово відсторонених або звільнених від обов’язків адвокатів, призначення ревізорів адвокатської діяльності. Діяльність адвокатських палат у Галичині активізується з 1862 року. Виникнення можливості створення адвокатських палат на західноукраїнських землях було обумовлене поступками монархії у зв’язку з революцією 1848 р. в Австрії та незначною чисельністю адвокатів в окремих місцевостях Галичини, що вимагало їх концентрацію в певних центрах. Першою виникла та стала головною Львівська палата адвокатів, що була утворена на установчих зборах львівських правників у березні 1862 р. Станіславська, Тернопільська та Золочівська палати у другій половині XIX ст. об’єдналися із Львівською, а Перемишльська та Самбірська проіснували самостійно до прийняття в Польщі 1932 р. уніфікованого закону про адвокатуру, відповідно до якого вони також були об’єднані із Львівською палатою адвокатів. Правила адвокатської етики, що були напрацьовані Львівською палатою адвокатів знайшли своє відображення і в сучасному законодавстві України.
Опис
Ключові слова
lawyer, bar, bar association, lawyer’s speech, court debate, Lviv Chamber of Advocates, Provisional Regulations on the Bar from August 16, 1849, Regulations on the Bar from July 6, 1868, адвокат, адвокатура, адвокатська палата, адвокатська промова, судові дебати, Львівська палата адвокатів, Тимчасове положення про адвокатуру від 16 серпня 1849 р., Положення про адвокатуру від 6 липня 1868 р.
Бібліографічний опис
Правова держава = Сonstitutional State
ORCID:
УДК