Роль гідравлічної розмірності частинок в формуванні складу донних відкладів

Анотація
Розраховано значення гідравлічної розмірності псамітової, алевритової, пелітової фракцій, а також деяких мінералів важкої фракції сучасних лиманних і морських донних відкладів у районі Дніпро-Бугського лиману, підводної частини Кінбурнської коси і Ягорлицкої затоки північно-західного шельфу Чорного моря. На основі вивчення гідравлічної розмірності відкладів, побудована модель умов осадкоутворення. Пропонована модель представляє собою основу для відтворення більш ємної моделі процесу формування донних відкладів.
The hydraulic size of psammite, aleurite, pelite fractions, and some of heavy fraction's minerals form recent liman and marine sediments is calculated, within Dniepro-Bugsky liman, submarine part of Kinburnsky spit and Yagorlytsky bay (north-west shelf of the Black Sea). On basis of study of hydraulic size the sediments forming model is built. Presented model is the basis for more difficult model, where greater number of factors will be taken into account.
Опис
Ключові слова
Відклади шельфу Чорного моря, склад донних відкладень, формування донних відкладів
Бібліографічний опис
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
DOI
ORCID:
УДК