Визначення та ознаки поняття «заручник»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Поняття «заручник» французькою мовою зазначається як «otage», воно з’явилося в XI столітті та спочатку мало конкретне значення. Заручник розумівся як якась гарантія, що надається тому, хто переміг противника або навіть союзнику, як застава виконання обіцянки або дотримання договору.
Опис
Ключові слова
«заручник», ознаки, поняття
Бібліографічний опис
Правовий вимір конституційної та кримінальної юрисдикції в Україні та світі: 3-і юр. читання : матер. ювілейної всеукр. дистанційн. наук. конф. (Одеса, 10 квіт. 2020 р.). – Одеса : Фенікс, 2020.
DOI
ORCID:
УДК