Гармонія християнських та гуманістичних цінностей як передренесансне явище в "ізборнику" Святослава 1073 року

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2006
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті з'ясовується зв'язок між літературою Київської Русі та літературою Візантії. Увага акцентується на дослідженні образності, тропів та поетики.
The article deals with the investigation of the connection between Kyiv Rus literature and Byzantine literature. The figurative peculiarities, stylistic devices and poetics are being viewed in the article.
Опис
Ключові слова
образність, троп, поетика, figurativeness, stylistic device, poetics
Бібліографічний опис
Iсторико-лiтературний журнал
DOI
ORCID:
УДК